GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN SCORES EN BEOORDELINGEN VAN KLANTEN

Uw gedrag met betrekking tot de door Vanden Borre aangeboden dienst Scores en beoordelingen van klanten (Customer Ratings and Review service, "CRR-service") is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het Privacybeleid van Vanden Borre en deze Gebruiksvoorwaarden hebben deze Gebruiksvoorwaarden voorrang wat betreft de CRR-service.

Wanneer u content naar Vanden Borre zendt, verklaart en garandeert u dat:

U gaat er verder mee akkoord en garandeert dat u geen content zult inzenden:

U gaat ermee akkoord om Vanden Borre (en haar functionarissen, directieleden, agenten, dochterondernemingen, joint ventures, werknemers en externe serviceproviders, met inbegrip van maar niet beperkt tot Bazaarvoice, Inc.), te vrijwaren tegen alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van iedere soort en aard, bekend en onbekend, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, die voortkomen uit niet-nakoming van uw hierboven uiteengezette beweringen en garanties, of uw overtreding van een wet of de rechten van derden.

Voor alle content die u inzendt, geeft u Vanden Borre een blijvend, onherroepelijk, overdraagbaar recht waarop geen royalty rust en vergunning om deze content te gebruiken, kopiëren, wijzigen, geheel te verwijderen, adapteren, uitgeven, vertalen, er afgeleide werken van te maken en/of deze content te verkopen en/of distribueren en/of deze content in iedere vorm, ieder medium of iedere technologie overal ter wereld op te nemen zonder vergoeding aan u.

Alle content die u inzendt kan naar eigen goeddunken van Vanden Borre worden gebruikt. Vanden Borre behoudt zich het recht voor om content op de website van Vanden Borre waarvan Vanden Borre naar eigen oordeel meent dat deze in strijd is met de richtlijnen voor content of een andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, te veranderen, condenseren of verwijderen. Vanden Borre garandeert niet dat u via Vanden Borre de mogelijkheid hebt om door u ingezonden content te bewerken of te verwijderen. Scores en geschreven reacties worden gewoonlijk binnen twee tot vier werkdagen gepost. Vanden Borre behoudt zich echter het recht voor om een inzending om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren te posten. U erkent dat u, niet Vanden Borre, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending. Niets van de content die u inzendt is onderworpen aan vertrouwelijkheidsverplichting vanwege Vanden Borre, haar agenten, dochterondernemingen, filialen, partners of externe serviceproviders en hun respectieve directieleden, functionarissen en werknemers.

Wanneer u uw e-mailadres opgeeft in verband met uw score en beoordeling, gaat u ermee akkoord dat Vanden Borre en haar externe serviceproviders uw e-mailadres kunnen gebruiken om contact met u op te nemen over de status van uw beoordeling en voor andere administratieve doeleinden.

Reviews komen in aanmerking om tot "Review van de maand" verkozen te worden indien ze onze reviewvoorwaarden strikt respecteren. Ze zullen beoordeeld worden op basis van de inhoud van de review (nuttige info voor de aankoop van het product, ingevulde scores). De winnaar zal per email gecontacteerd worden. Over de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd. De wedstrijdprijs is niet inruilbaar tegen speciën (zelfs niet gedeeltelijk) of andere voordelen in natura. Betwisting van de beoordeling is niet mogelijk. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgische grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van New Vanden Borre en aanverwante bedrijven, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. De reviewers aanvaarden deze voorwaarden door een review te schrijven.

Sluit dit venster